Maria Abellà col.1019

    Quiropodologia

Quiropodologia

És el servei més antic que realitza el podòleg, en el centre Podologia Aquil.les la quiropodia es la base fundamental del peu. 

Es habitual que les persones presentin alteracions dèrmiques, com poden ser les callosistats, alteracions a les ungles (fongs, ungles encarnades), problemes de hidratació, berruges plantars, micosis. 

És molt freqüent els problemas inflamatoris i dolorosos de les articulacions que ens provoquen alteracions al caminar. 

Al realitzar la quirpodia sempre fem una historia clínica amb als antacedents mèdics i podològics i instrumental i materials utilitzats són sempre ESTÉRILS.