Maria Abellà col.1019

    Podologia Running

Podologia Running

El peu al running, tracta patologies i dolènces en els esportistes. Però el més important i el principal dels objectius de la podologia, és la prevenció i disminució de lesions, el gran enemic de lesportista. 

Tenim dos aspectes en compte:

- Lesport que es practica, així com hores dentrenament, calçat i gest esportiu.

- La biomecànica de lextremitat inferior, tant en estàtica com en dinàmica.

Si tagrada lesport i el practiques habitualment, et recomanem realitzar estudis biomecànics informatitzats de la marxa.