Maria Abellà col.1019

    Podologia Pediàtrica

Podologia Pediàtrica

Les alteracions podològiques han de ser tractades per evitar repercusions que poden afectar a tot el cos en ledat adulta, ja que el nen esta amb una fase de creixement i formació.

Una exploració adecuada permet detectar les alteracions i permet planificar el tractament a cada cas. 

Aquestes exploracions inclouen estudis biomecànics.

El calçat és molt important per aconseguir lestabilitat i protecció que el peu necesita, aconsellem el tipus de calçat a utilizar a cada edat i mirem també el tractament aplicat.