Maria Abellà col.1019

    Peu Reumàtic

Peu Reumàtic

Les enfermetats reumatològiques poden afectar en moltes ocasions a mans i peus. 

La artrosis i la artritis solen provocar en el peu grans deformacions i dolor, poden provocar punts de sobrecàrrega i alteracions de la marxa.

És molt important realitza tractaments on és millori lequilibri, és potenci les funcions alterades,i es descarregui els punts conflictius amb materials amb amortiguació i densitat adecuada, el tractament ha dencaixar amb les característiques morfologiques del peu.